home

 

Ukázka realizace korporátního designu
pro společnost ECM 2005-2010

next

Logo, jednotná úprava všech merkantilních tiskovin, písmo, typografie, barva, architektura, design.
Vizuální způsob, jakým se organizace představuje veřejnosti, takzvaný jednotný vizuální styl. Komplex těchto jednotlivých prvků by měl být zakotven v podnikové normě - design manuálu.

Výsledkem těchto čtyřech prostředků si společnost buduje představu o organizaci, které všeobecně převládají na veřejnosti. Společnost si tak vytváří svůj charakter a buduje si tím určitou pověst, buduje svou firemní identitu - Corporate Identity.

Tak jako jsme již mnohokrát pomáhali úspěšně budovat firemní identitu pro mnoho společností o nichž se dočtete v našich referencích tak bychom rádi nabídli své služby i dalším společnostem, jež si uvědomují sílu správně vytvořené Corporate identity.

Top reference

  • ECM
  • ECM Group
  • Četrans
  • Isifa
  • Attraction
  • Onlio
  • Naxos
  • Onlio a.s.
  • dynn
  • Frederiksgroup